Αυτή η ομάδα είναι αυτο οργάνωση
Μπορείτε ελεύθερα να συμμετάσχετε ή να ακολουθήσουν αυτήν την ομάδα. Ζητεί από τη διοίκηση θα πρέπει να χορηγείται μετά από έγκριση από έναν υπάρχοντα διαχειριστή.
Πρέπει να είστε μέλος για να αλληλεπιδράσετε με αυτήν την ομάδα. Γίνετε μέλος.
Showing you 1 to 5 of 24 projects.
Rooftop Solar Customers

αναρτηθεί στην 14 Μαϊ 2016

Rating Circle
Home Owners
Αυτός ο πόρος έχει 4 του 5 customers και είναι 80% ολοκληρωμένος.
Beach cleans

αναρτηθεί στην 1 Νοε 2017

Rating Circle
Beach clean volunteers
Αυτός ο πόρος έχει 4 του 10 volunteers και είναι 40% ολοκληρωμένος.
Beach clean project leader
Αυτός ο πόρος έχει 3 του 1 hr και είναι 300% ολοκληρωμένος.
Working group to for new student hub
A space for students to relax, make friends and get creative!

αναρτηθεί στην 1 Νοε 2017

Rating Circle
Working group volunteers
Αυτός ο πόρος έχει 3 του 1 volunteer και είναι 300% ολοκληρωμένος.
My test project
My test project

αναρτηθεί στην 5 Απρ 2019

Rating Circle
My test pledge
My test pledge
Αυτός ο πόρος έχει 6 του 3 ls και είναι 200% ολοκληρωμένος.
Use VocalEyes to help us discuss our ideas and plan for action - Early Adopters
Suggest, discuss and prioritise ideas and plan for positive action at our school.
https://www.youtube.com/watch?v=2ecQwyqFN-A

αναρτηθεί στην 24 Ιουν 2019

Rating Circle
Volunteers
Αυτός ο πόρος έχει 6 του 3 volunteers και είναι 200% ολοκληρωμένος.