Αυτή η ομάδα είναι αυτο οργάνωση
Μπορείτε ελεύθερα να συμμετάσχετε ή να ακολουθήσουν αυτήν την ομάδα. Ζητεί από τη διοίκηση θα πρέπει να χορηγείται μετά από έγκριση από έναν υπάρχοντα διαχειριστή.
More Info
AGM
Test

αναρτηθεί στην 27 Φεβ 2018

Shortcode: TLOYK

More Info
Here is a description

αναρτηθεί στην 26 Φεβ 2018

Shortcode: TLOYE

More Info
Motions for voting
This Topic is serving as a collection of our motions

αναρτηθεί στην 26 Φεβ 2018

Shortcode: TLOYD

More Info
Team Meeting
Σαβ, 31 Μαρ 2018
10:00 π.μ. to 11:00 π.μ.

Agenda

  • You
  • Me
  • Us
  • Them
  • Why not
  • Dont know
  • Go on then
  • OK I will!

Meeting Notes

If we want communities to self organise effectively to become strong and resilient, people need to be able see clearly what assets are available in the community - i.e. what empty shops, buildings, brown and green field sites are available, the talents, knowledge and skills of local people, the carbon footprint and well-being index, the social groups, their events and activities etc.

Lots of this is already out there but exists largely in silo and can get very sparse on content when drilled down to the very local level. 

This mapping exercise would ensure all layers of the map can talk to each other so it ca proactively make suggestions dependant on the unique opportunities that exist locally and the priorities as expressed by the community.

Finally, information would be kept up to date by empowering young people in education and adults looking to gain skills enabling them to contribute in a meaningful to their communities.
If we want communities to self organise effectively to become strong and resilient, people need to be able see clearly what assets are available in the community - i.e. what empty shops, buildings, brown and green field sites are available, the talents, knowledge and skills of local people, the carbon footprint and well-being index, the social groups, their events and activities etc.

Lots of this is already out there but exists largely in silo and can get very sparse on content when drilled down to the very local level. 

This mapping exercise would ensure all layers of the map can talk to each other so it ca proactively make suggestions dependant on the unique opportunities that exist locally and the priorities as expressed by the community.

Finally, information would be kept up to date by empowering young people in education and adults looking to gain skills enabling them to contribute in a meaningful to their communities.
If we want communities to self organise effectively to become strong and resilient, people need to be able see clearly what assets are available in the community - i.e. what empty shops, buildings, brown and green field sites are available, the talents, knowledge and skills of local people, the carbon footprint and well-being index, the social groups, their events and activities etc.

Lots of this is already out there but exists largely in silo and can get very sparse on content when drilled down to the very local level. 

This mapping exercise would ensure all layers of the map can talk to each other so it ca proactively make suggestions dependant on the unique opportunities that exist locally and the priorities as expressed by the community.

Finally, information would be kept up to date by empowering young people in education and adults looking to gain skills enabling them to contribute in a meaningful to their communities.

αναρτηθεί στην 5 Φεβ 2018

VocalEyes Group
A vocalEyes group for suggestions is currently being looked at

αναρτηθεί στην 31 Ιαν 2018

Under review
Ιδέα: Create a group for VocalEyes Users av. rating: 5.0 rated by: 1 declined by: 0

αναρτηθεί στην 31 Ιαν 2018

Δράση ανατεθεί
More bins for recycling (duplicate) (archived)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
αρνηθεί να ρυθμό

0.0
Engaged:
0

αναρτηθεί στην 4 Δεκ 2017

0 Comments
0 Έργα
0 Actions
This is a Duplicate
Create a demo group
So anyone can have a look around and get a feel for how VocalEyes works.
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
αρνηθεί να ρυθμό

5.0
Engaged:
2

αναρτηθεί στην 3 Δεκ 2017

0 Comments
0 Έργα
1 Action
Create a group for VocalEyes Users
So users can suggest and prioritise ideas for the VocalEyes development team
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
αρνηθεί να ρυθμό

5.0
Engaged:
1

αναρτηθεί στην 3 Δεκ 2017

0 Comments
0 Έργα
1 Action