Αυτή η ομάδα είναι αυτο οργάνωση
Μπορείτε ελεύθερα να συμμετάσχετε ή να ακολουθήσουν αυτήν την ομάδα. Ζητεί από τη διοίκηση θα πρέπει να χορηγείται μετά από έγκριση από έναν υπάρχοντα διαχειριστή.
Send Merry Christmas emails
SR on mobile Safari Web app
Στάδιο ιδέας:
(Τα μέλη μπορούν να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν αυτήν την ιδέα.)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
μείωση σε βαθμολογία...
3
Αρραβωνιασμένος:
2

αναρτηθεί στην 2 Δεκ 2020

4 Σχόλια
1 Ομάδα
0 Ενέργειες
0 News
0 Resources
Μερίδιο
Allow members to delete their own content. SR iOS mobile app
Στάδιο ιδέας:
(Τα μέλη μπορούν να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν αυτήν την ιδέα.)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
μείωση σε βαθμολογία...
5
Αρραβωνιασμένος:
1

αναρτηθεί στην 2 Δεκ 2020

1 Σχόλιο
0 Ομάδες
0 Ενέργειες
0 News
1 Resources
Μερίδιο
Test Mobile Notifications (from web app)
From PA
Στάδιο ιδέας:
(Τα μέλη μπορούν να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν αυτήν την ιδέα.)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
μείωση σε βαθμολογία...
5
Αρραβωνιασμένος:
1

αναρτηθεί στην 2 Δεκ 2020

2 Σχόλια
1 Ομάδα
0 Ενέργειες
0 News
0 Resources
Μερίδιο
Reinstate Mobile notifications
SR, let me know if you receive anything
Thanks
PA
Στάδιο ιδέας:
(Τα μέλη μπορούν να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν αυτήν την ιδέα.)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
μείωση σε βαθμολογία...
0
Αρραβωνιασμένος:
0

αναρτηθεί στην 2 Δεκ 2020

0 Σχόλια
0 Ομάδες
0 Ενέργειες
0 News
0 Resources
Μερίδιο
We want a bike shed
Στάδιο ιδέας:
(Τα μέλη μπορούν να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν αυτήν την ιδέα.)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
μείωση σε βαθμολογία...
5
Αρραβωνιασμένος:
3

αναρτηθεί στην 19 Οκτ 2020

9 Σχόλια
1 Ομάδα
2 Ενέργειες
0 News
0 Resources
Μερίδιο