Αυτή η ομάδα είναι αυτο οργάνωση
Μπορείτε ελεύθερα να συμμετάσχετε ή να ακολουθήσουν αυτήν την ομάδα. Ζητεί από τη διοίκηση θα πρέπει να χορηγείται μετά από έγκριση από έναν υπάρχοντα διαχειριστή.
Test idea pledge
Στάδιο ιδέας:
(Τα μέλη μπορούν να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν αυτήν την ιδέα.)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
μείωση σε βαθμολογία...
5
Αρραβωνιασμένος:
1

αναρτηθεί στην 1 Απρ 2021

0 Σχόλια
1 Ομάδα
0 Ενέργειες
0 News
0 Resources
Μερίδιο
We want a bike shed
Στάδιο ιδέας:
(Τα μέλη μπορούν να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν αυτήν την ιδέα.)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
μείωση σε βαθμολογία...
5
Αρραβωνιασμένος:
3

αναρτηθεί στην 19 Οκτ 2020

9 Σχόλια
1 Ομάδα
2 Ενέργειες
0 News
0 Resources
Μερίδιο
RSPCA

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).


Where does it come from?

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sections 1.10.32 and 1.10.33 from "de Finibus Bonorum et Malorum" by Cicero are also reproduced in their exact original form, accompanied by English versions from the 1914 translation by H. Rackham.

0 ψήφοι
0 ψήφοι
0 ψήφοι
0 ψήφοι

Η ψηφοφορία έκλεισε

Ψηφοφορία: 0

Ανοιχτή ψηφοφορία: 1602247800
Κλείσιμο ψηφοφορίας: 1602334200

αναρτηθεί στην 8 Οκτ 2020

ο σχολιασμός είναι πάντα προαιρετικός
Το σχόλιό μου είναι
 αυτό το motion.
0 Για 0 Ουδέτερος 0 Κατά
coming soon...
Work out our ecological footprint. Find out how not to use more than our fair share of the planet's resources!
Lets learn how to tread more lightly on the earth!

The key question facing the world is: how can we sustain a decent quality of life for all humanity without wrecking the planet. Right now we are definitely not doing this, the world's population is growing, and we're heading for disaster.

The average citizen of a developed or fast-developing country has an ‘ecological footprint’ so large that if everyone on the planet lived that way we’d need at least three planets to support them! But we only have one lovely planet Earth.

On average, for every human being on the planet, it is as if we had 1.7 planet Earths.
Στάδιο ιδέας:
(Τα μέλη μπορούν να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν αυτήν την ιδέα.)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
μείωση σε βαθμολογία...
4
Αρραβωνιασμένος:
3

αναρτηθεί στην 4 Σεπ 2020

0 Σχόλια
1 Ομάδα
0 Ενέργειες
0 News
0 Resources
Μερίδιο
Install a Wind Turbine
Wind turbines have significant potential to contribute to the renewable energy mix.

They have a cost payback typically between five and ten years, and a large turbine pays back it’s environmental “footprint” within a year. As has been shown particularly in Scotland, community wind projects can generate very significant income streams for their owning communities, increasing the sustainability and quality of life in their communities.

https://www.youtube.com/watch?v=8PE69jcleKg

More info: http://www.carmarthenshireenergy.org/wind.html
Facts About Wind Energy
Στάδιο ιδέας:
(Τα μέλη μπορούν να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν αυτήν την ιδέα.)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
μείωση σε βαθμολογία...
4
Αρραβωνιασμένος:
5

αναρτηθεί στην 25 Ιουν 2020

2 Σχόλια
1 Ομάδα
0 Ενέργειες
0 News
0 Resources
Μερίδιο