Αυτή η ομάδα είναι αυτο οργάνωση
Μπορείτε ελεύθερα να συμμετάσχετε ή να ακολουθήσουν αυτήν την ομάδα. Ζητεί από τη διοίκηση θα πρέπει να χορηγείται μετά από έγκριση από έναν υπάρχοντα διαχειριστή.
Work out our ecological footprint. Find out how not to use more than our fair share of the planet's resources!

Lets learn how to tread more lightly on the earth!

The key question facing the world is: how can we sustain a decent quality of life for all humanity without wrecking the planet. Right now we are definitely not doing this, the world's population is growing, and we're heading for disaster.

The average citizen of a developed or fast-developing country has an ‘ecological footprint’ so large that if everyone on the planet lived that way we’d need at least three planets to support them! But we only have one lovely planet Earth.

On average, for every human being on the planet, it is as if we had 1.7 planet Earths.

Στάδιο ιδέας:
(Τα μέλη μπορούν να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν αυτήν την ιδέα.)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
μείωση σε βαθμολογία...

3
Αρραβωνιασμένος:
1

αναρτηθεί στην 4 Σεπ 2020

0 Σχόλια
1 Ομάδα
0 Ενέργειες
0 News
Μερίδιο
Install a Wind Turbine

Wind turbines have significant potential to contribute to the renewable energy mix.

They have a cost payback typically between five and ten years, and a large turbine pays back it’s environmental “footprint” within a year. As has been shown particularly in Scotland, community wind projects can generate very significant income streams for their owning communities, increasing the sustainability and quality of life in their communities.

https://www.youtube.com/watch?v=8PE69jcleKg

More info: http://www.carmarthenshireenergy.org/wind.html

Facts About Wind Energy
Στάδιο ιδέας:
(Τα μέλη μπορούν να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν αυτήν την ιδέα.)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
μείωση σε βαθμολογία...

5
Αρραβωνιασμένος:
2

αναρτηθεί στην 25 Ιουν 2020

1 Σχόλιο
1 Ομάδα
0 Ενέργειες
0 News
Μερίδιο
Topic Button says Add Idea
rename the topic button which currently says Add Idea

rename the topic button which currently says Add Idea


αναρτηθεί στην 7 Μαϊ 2020

Περισσότερες πληροφορίες
Set up a 'Repair Cafe'

Bring back 'Make, Do and Mend' culture challenge the throwaway attitude (and cost) by having a community Repair Cafe that people can make use of and work in. There are 400 all over the world including one in Brighton.
Throw away?? No way!!
https://www.youtube.com/watch?v=rCeKC_avBsM

Repair Café
Στάδιο ιδέας:
(Τα μέλη μπορούν να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν αυτήν την ιδέα.)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
μείωση σε βαθμολογία...

3
Αρραβωνιασμένος:
2

αναρτηθεί στην 6 Μαϊ 2020

1 Σχόλιο
1 Ομάδα
0 Ενέργειες
0 News
Μερίδιο
Better Labelling

All product to be labels with their carbon footprint with a colour coding scheme to go alongside running green through red in 5 steps.

Στάδιο ιδέας:
(Τα μέλη μπορούν να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν αυτήν την ιδέα.)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
μείωση σε βαθμολογία...

5
Αρραβωνιασμένος:
1

αναρτηθεί στην 6 Μαϊ 2020

0 Σχόλια
1 Ομάδα
0 Ενέργειες
0 News
Μερίδιο