Showing you 1 to 5 of 39 news entries.
Thank you to all those who have given their approval and offers of support to this project.
The public reaction to this idea has been wonderful to see, and the passion and commitment shines through in all the horse riders' comments.
These will be very useful in gathering evidence to show to Wigan Council that there is an urgent need to address the issues sooner rather than later.
An email has been sent out to everyone who expressed an interest in getting involved, inviting them along to a Zoom meeting on Tuesday 29th November at 7pm.

The agenda is as follows:

To establish the aims of the working group by gathering evidence from horse riders to show if there is an urgent need for a joined up bridleway in Haigh.

Objectives:
Use an OS Map of the area on a shared screen to discuss the following questions: (The bridleways are the large green dashed lines, small ones are footpaths)
What is the current situation?
Has it changed from the past situation? If so, how has it changed?
Do you feel safe riding in Haigh? Are there any dangers? If so, how can these be addressed?
What would you like to see change, and where?
Can you identify a potential route for a joined up bridleway?

Next steps:
To take the findings of this meeting to Wigan Council with a view to setting up a joint working group with a balance of members.

If you would like to get involved, its not too late, just click you'd like to get involved and I will get back to you with details.
Categories: Ideas into Action, Announcement, posted on 22 Nov 2022

Select the System Types to assign:Mae ein Cronfa Gymunedol wedi agor ac mae £5000 ar gael ar gyfer prosiectau sydd wedi dod ac sy’n cael eu cefnogi’n uniongyrchol gan ein cymuned.

Bydd platfform Vocaleyes yn cael ei ddefnyddio i gynaeafu’r syniadau hynny gan aelodau’r gymuned ac mae gan weddill y gymuned gyfle i ddweud i ba raddau maen nhw’n cytuno neu’n anghytuno â’r syniadau hynny.

Bydd y Cyngor Cymuned wedyn yn dyrannu'r arian i'r prosiectau hynny y bernir eu bod yn ymarferol i'w cefnogi.

EICH cronfa CHI yw hon felly cymerwch ran, graddiwch y syniadau, ychwanegwch eich rhai eich hun ac addunedwch i gefnogi'r prosiectau hynny yr hoffech fod yn rhan ohonynt.

Categories: Announcement, posted on 22 Oct 2022

Select the System Types to assign:**Mae blwyddyn ysgol newydd wedi cychwyn ac o ganlyniad rydym wedi dechrau dysgu ein disgyblion a'u paratoi ar gyfer y dyfodol

Yn ddiweddar, mae argraffu 3D mewn addysg wedi dod yn bwysicach gyda mwy o argraffwyr 3D a chymwysiadau technoleg 3D yn cael eu canfod. Mae'r gwneuthurwyr argraffu 3D blaenllaw eisoes wedi datblygu peiriannau arbenigol i blant ddiwallu anghenion addysgol. Mae enghreifftiau'n cynnwys gwneuthurwr argraffydd 3D bwrdd gwaith XYZprinting. Crëwyd argraffydd Da Vinci Colour 3D a datblygwyd fersiwn MiniMaker ymhellach sydd wedi’i anelu’n benodol at bynciau STEM mewn ysgolion neu’r Toybox a ddyluniwyd ar gyfer plant.

**Mae'r defnydd o argraffu 3D yn yr ysgol yn gwneud synnwyr wrth edrych ar yr ystod o fanteision sydd ynghlwm wrth hynny. Ond beth yw'r posibiliadau o integreiddio argraffu 3D mewn ysgolion a'i ystafelloedd dosbarth? Yn enwedig gyda chwricwlwm gorlawn y myfyrwyr. Faint o amser sydd ar ôl wedyn i drin technoleg mor arloesol ag argraffu 3D?

Er bod y defnydd o gyfryngau newydd yn rhyngddisgyblaethol integredig yn yr holl raglenni, enghraifft yw'r gynghrair rhwng Samsung a Makerbot i greu 1,300 o ystafelloedd dosbarth deallus mewn gwledydd Ewropeaidd megis y DU, lle mae argraffu 3D eisoes yn flaenoriaeth. Ond, mae'r defnydd o dechnoleg 3D arloesol hyd yn hyn yn dal i fod wedi'i anelu'n bennaf at brosiectau penodol neu ddiwrnodau llawn o brosiectau.

Categories: Announcement, posted on 22 Oct 2022

Select the System Types to assign:Collaborating with Camerados, we've set up a public living room on the ground floor of HQ. They describe it best on their website: https://www.camerados.org/

'A no agenda space, where folk can go to just be themselves alongside others, they are warm welcoming places that offer no services just the company of fellow humans. Public Living Rooms are not manned by staff, they are set up and organised by folk in communities for those communities and are open to all.'

You can hang out in the living room whenever we are open on Thursdays, Fridays and Saturdays, but keep an eye for dedicated living room events in our announcements!

Categories: Announcement, posted on 29 May 2022

Select the System Types to assign:At the Coalville CAN HQ, we are now offering a variety of work space for rent, including private offices, dedicated desks, and hotdesking space. The upstairs space will also include a zoom room, meeting spaces, and more. Developments to the space are continuing, based on our ideas for the space as well as feedback from users.

Visit https://www.coalvillecan.coop/theworkspace for more information, including contact details and an application form if you are interested in a space.

Categories: Announcement, posted on 29 May 2022

Select the System Types to assign: