VocalEyes
VocalEyes to platforma i proces angażowania interesariuszy do współczesnego organizowania społeczności za pomocą innowacyjnych narzędzi cyfrowych i dialogowych. Umożliwia to bardziej autentyczne bieżące rozmowy i oddolną demokrację uczestniczącą, budżetowanie i crowdsourcing.

VocalEyes w 30 sekund ...

Z bloga...

This box is disabled on the test sites only. To edit it, go to line 45 in
protected/modules/vocaleyes/views/default/home.php