VocalEyes
VocalEyes
Mae VocalEyes yn broses gyfranogi ac ymgysylltu uwch, gwneud penderfyniadau cymunedol a phroses dod o hyd i dorfau i'w defnyddio gan unrhyw grŵp, busnes neu gymuned. Mewn unrhyw fath o sefydliad, gall VocalEyes helpu i droi syniadau da ar waith. Darllen mwy...
Gall y rhai mewn awdurdod glywed llais y rhai y maent yn eu cynrychioli ac ymateb yn gyflym ac yn benderfynol. Gall defnyddio VocalEyes wella penderfyniadau yn eich sefydliad.
Jane Davidson, Cyfarwyddwr INSPIRE, Y Drindod Dewi Sant. Prifysgol Cymru.
(Cyn Weinidog dros Addysg Cymru).