VocalEyes
Mae VocalEyes yn broses ymgysylltu platfform a rhanddeiliaid ar gyfer trefnu cymunedol modern gydag offer digidol a deialog arloesol. Mae hyn yn galluogi sgyrsiau parhaus mwy dilys a democratiaeth gyfranogol dan arweiniad llawr gwlad, cyllidebu a thorfoli.

VocalEyes mewn 30 eiliad...

O'r blog...